streda 19 jún 2024
EN    SK    RU

 Pokiaľ ide o budúcu podobu výroby v digitálnom veku, tá sa už začala v podobe štvrtej priemyselnej revolúcie. Štvrtá priemyselná revolúcia, známa aj ako Priemysel 4.0, bude začiatkom ďalšieho kroku v automatizácii, a to výroby "bez svetiel" v ďalšom digitálnom veku. Po parnom pohone v priemyselnej revolúcii, elektrifikácii v 19. storočí a digitálnej revolúcii na konci 20. storočia nastúpi v budúcnosti na túto cestu priemysel 4.0. Je však možné, že sa to už začalo.

Základy Industry 4.0

Každá priemyselná revolúcia nadväzuje na predchádzajúcu a rozširuje poznatky a pokrok. Podobne aj priemysel 4.0 stanovil určité pravidlá alebo zásady, podľa ktorých bude fungovať.

Prepojenosť: Všetky nástroje a ľudia zapojení do výrobného procesu sa navzájom ovplyvňujú.

Technologická podpora: Nové technológie pomáhajú ľuďom riešiť problémy, rozhodovať sa, riešiť problémy a zabezpečiť bezpečnosť.

Presné informácie: Zhromažďovanie údajov z každej časti výrobného procesu umožňuje prijímať informovanejšie rozhodnutia.

Decentralizované rozhodovanie: Kyberneticko-fyzické systémy, ktoré sa môžu rozhodovať samostatne a pracovať autonómne.

Uplatňovanie týchto princípov navyše robí revolúciu v priemysle 4.0 výnimočnou. Hoci všetky tieto technológie a robotika existovali už v minulosti, nebolo možné ich takto skombinovať na zlepšenie výroby. Na druhej strane sa očakáva, že priemysel 4.0 so svojimi základnými mechanizmami sa do roku 2028 takmer strojnásobí na 337,1 miliardy USD.

Navyše sa tieto technológie už využívajú v inteligentných továrňach na celom svete a najnovšou technológiou, ktorá bude predzvesťou ďalšieho vývoja, je Lights-Out Manufacturing.

Čo je výroba pri zhasnutých svetlách?

Výroba s využitím svetiel si nevyžaduje priamu interakciu s ľuďmi ako tradičné alebo dokonca inteligentné továrne. Naproti tomu továrne Lights-Out sú plne automatizované a pracujú nepretržite. Okrem toho na pracovisku nie je prítomný žiadny človek. A v dnešnom svete to už nie je len sen.

Máme pre vás živý príklad od japonského vývojára robotov FANUC. Spoločnosť vyrába roboty už viac ako 20 rokov v továrni bez svetla, kde sa roboty, čo je zaujímavé, stavali samé. Ďalším príkladom stavby robotov bez svetla je spoločnosť Philips, ktorá vyrába elektroniku. Philip používa 128 robotov na výrobu elektrických holiacich strojčekov.

Spoločnosť ASA Global používa na výrobu polovodičov výrobnú linku so zhasnutými svetlami. Len táto spoločnosť plánuje do roku 2024 spustiť 18 plne automatizovaných závodov.

Priemysel prejde na výrobu bez svetiel

Priemyselné odvetvia, ktoré zavádzajú technológie Priemyslu 4.0, budú môcť využívať výrobu bez osvetlenia bez obmedzení. Najskôr je však potrebné prekonať závažné výzvy. Vďaka inštalácii robotov odvetvia elektroniky, automobilového priemyslu, hutníctva a strojárstva demonštrovali implementáciu Priemyslu 4.0 v roku 2021.

Zavedenie funkcií výpadku prúdu by malo viesť k rastu

Podľa celosvetovej štúdie bude do roku 2025 79 % výroby riadiť človek. Výroba bude do určitej miery podporovaná digitálnymi technológiami. 17 % bude plne kontrolovaná výroba s úplným zatemnením.

Napokon, mnohé odvetvia budú tak či onak profitovať z internetu vecí, 5G a strojov. Buď už vaše odvetvie začalo uplatňovať priemysel 4.0, alebo sa s ním stretnete v najbližších dňoch.

 

FacebookMySpace TwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It